Wazawaitsu Wanashi no Yuusha kari,灾厄陷阱师的勇者狩猎,禍つ罠師の勇者狩り
Author(s)
Genre(s)